Ogłoszenie nr 573519-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej w ramach projektu „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” 2. Zamówienie podzielone jest na trzy części

Ogłoszenie nr 573519-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ