Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w pierwszych w tym roku szkolnym konkursach bibliotecznych.

Tym razem tematyka konkursów związana jest z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursów jest pogłębianie wiedzy o historii państwa, zwłaszcza związanej z odzyskaniem niepodległości oraz kształtowanie postaw szacunku dla tradycji, kultury i dorobku narodowego.

Karty konkursowe do pobrania w bibliotece. Na rozwiązania czekamy do 9 listopada 2018 r.

Wśród uczniów, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi ROZLOSUJEMY NAGRODY.

Na pozostałych uczestników czekają niespodzianki.

 

Organizator – Beata Rybczyńska nauczyciel bibliotekarz