,,Moja wakacyjna przygoda‘’ konkurs plastyczny w świetlicy szkolnej
     Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni  twórczej, rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych dzieci.

Ogólne założenia: Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej techniką malowanie, rysowanie na kartce A4 oraz podpisanie pracy.Konkurs trwa od 23.09. do 27.09. 2016 Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator:  Marlena Kozioł