Informacje ogólne:

 1. Czas trwania projektu – 01.09.2018 – 31.08.2020
 2. Źródło finansowania/kwota – Erasmus+ / 34238euro (wypłata w PLN)
 3. W projekcie uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący z uczniami klas 4 – 6 w roku szkolnym 2018/2019, klas 5-7 w roku szkolnym 2019/2010 oraz klas I i II edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2019 oraz II i III w roku szkolnym 2019/2010 wykonując zaplanowane działania zgodnie z przyjętymi przez szkołę celami.
 4. Częścią projektu są mobilności kadry kierowniczej oraz nauczycieli. (Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, Belgia, Włochy)

Szczegółowe cele projektu:

 • Wprowadzenie mobilnego użycia dostępnych w szkole tabletów
 • Zwiększenie użycia technologii w edukacji wczesnoszkolnej
 • Zapewnienie różnorodności doświadczeń edukacyjnych
 • Wymiana dobrych praktyk

Mierzalne rezultaty projektu:

 • Regularne (raz w tygodniu) lekcje z użyciem TiK obejmować będą 50% uczniów w roku szkolnym 2019/2020
 • Wypracowane rozwiązania umożliwiające odbycie lekcji poza środowiskiem klasy . Klasy piąte odbędą 10 mobilnych lekcji w okresie pracy w pracowni tabletowej w roku szkolnym 2019/2020.
 • Zorganizowanie „Dnia z technologią” w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020
 • Dwuletnia innowacja pedagogiczna aktywizująca uczniów klas 6 i 7 wykorzystująca tik do zapewnienia różnorodnych doświadczeń edukacyjnych