Łączymy nowe ze starym. Uczniowie klasy 4a podczas lekcji matematyki prowadzonej przez panią Iwonę Sorokę ćwiczyli liczenie pieniędzy (ułamki dziesiętne) z wykorzystaniem gry szalone zakupy w formie kart, jak również eurobank, labmat i matzoo na tabletach.