Mała Liga Matematyczna – wyniki II spotkania

W drugim spotkaniu, które odbywało się pod hasłem „Rozwiązujemy zadania”
wzięło udział 225 uczniów z klas II i III z sześciu bialskich szkół podstawowych.
Maksymalnie można było zdobyć 24 punkty. Przypominamy, że wszyscy uczniowie przechodzą do następnego etapu. Głównym celem tych spotkań jest bowiem popularyzacja zainteresowań matematycznych. Dlatego też zapraszamy wszystkich na III spotkanie, które odbędzie się 1.02.2016 roku, tak jak poprzednio w dwóch terminach – klasy II godzina 16, klasy III godzina 17. Tematem wiodącym zadań będzie matematyka w praktyce – obliczenia zegarowe, kalendarzowe, liczby rzymskie – klasy II do 12, klasy III do 20 przeplatane działaniami ćwiczącymi sprawność rachunkową – klasy II mnożenie do 30, dodawanie i odejmowanie do 60, klasy III – mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Do 20 stycznia na stronie internetowej ukażą się zadania, z których 2/3 powtórzy się na spotkaniu lutowym (treść zadań pozostanie bez zmian, zmienią się tylko dane liczbowe). Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT!

Załącznik nr 1 - Wyniki z dwóch spotkań Małej Ligi Matematycznej w klasach drugich

Załącznik nr 2 - Wyniki z dwóch spotkań Małej Ligi Matematycznej w klasach trzecich