PODSUMOWANIE MAŁEJ LIGI MATEMATYCZNEJ KLAS TRZECICH

W czwartek, 27 maja odbyło się w naszej szkole podsumowanie Małej Ligi Matematycznej Klas Trzecich. Konkurs odbył się w czterech etapach. Trzy w macierzystych placówkach i czwarty na auli bialskiego AWF-u. W zmaganiach brało udział 241 uczniów ze wszystkich szkół bialskich. Biorący udział w konkursie musieli wykazać się doskonałym opanowaniem sprawności rachunkowej oraz rozwiązywaniem zadań. Na podsumowanie przybyli laureaci, ich rodziny i wychowawcy. Nagrody i dyplomy laureatom, wychowawcom, szkołom wręczyła Pani Dyrektor Marzena Paszkowska. Organizatorami MLM były panie: Agnieszka Mieleszczuk, Małgorzata Szendel i Bożena Szewczuk.

Laureaci Małej Ligi Matematycznej 2016/2017

I miejsce – Paweł Paczóski SP 9

II miejsce – Szymon Janicki SP 6, Filip Lewtak SP 5, Katarzyna Sawtyruk SP 9

III miejsce – Miłosz Chilewicz SP 3

Wyróżnionymi z naszej szkoły zostali: Szymon Janicki laureat II miejsca – opiekun Bożena Szewczuk, laureaci: Bartosz Karczmarz – opiekun Bożena Szewczuk, Wojciech Bartoszuk – opiekun Zofia Turska, Szymon Ostapski – opiekun Zofia Turska, Hanna Kępczyńska – opiekun Zofia Turska. Gratulujemy!!!
W konkursie z naszej szkoły brali udział uczniowie klas: III b – opiekun Jolanta Hawryluk, III c – opiekun Zofia Turska , III d – opiekun Bożena Szewczuk.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, anonimowemu darczyńcy oraz firmie Elmont AKP za sponsorowanie konkursu.