Dnia 10 kwietnia 2018r odbył się IV  etap konkursu miejskiego Mała Liga Matematyczna. Nad sprawnym przebiegiem ostatniego etapu konkursu, który odbył się w auli AWF przy ulicy Akademickiej 2 czuwali nauczyciele odpowiedzialni  Bożena Szewczuk, Małgorzata Szendel,  Agnieszka Mieleszczuk. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas  trzecich ze wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście. Ta ciekawa inicjatywa podjęta  przez nauczycieli naszej szkoły uwidacznia wielkie możliwości rozwoju dzieci w zakresie matematyki. 
Konkurs niezmiennie cieszył się zainteresowaniem ze strony uczniów i licznie przybyłych rodziców. Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu sprawnego liczenia, rozwiązywania nietypowych zadań tekstowych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych.
Organizatorzy
Bożena Szewczuk
Małgorzata Szendel
Agnieszka Mieleszczuk