Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego MAŁA LIGA MATEMATYCZNA dla uczniów klas III Szkół Podstawowych w Białej Podlaskiej