Szanowni Uczestnicy Małej Ligi Matematycznej,
ze względu na to, iż mogła zaistnieć wątpliwość, co do sposobu rozwiązania zadania numer 5 I etapu MLM Komisja podjęła decyzję o przyznaniu każdemu uczestnikowi 2 punkty za to zadanie. Spowodowało to zmianę punktacji I etapu.

Wyniki II etapu Małej Ligi Matematycznej i poprawione wyniki I etapu MLM 2017/2018