Wyniki III spotkania

W trzecim spotkaniu, które odbywało się pod hasłem „Matematyka w praktyce” uczestniczyli uczniowie z sześciu bialskich szkół podstawowych. Maksymalnie można było zdobyć 25 punktów. Przypominamy, że wszyscy uczniowie przechodzą do ostatniego etapu. Głównym celem tych spotkań jest bowiem popularyzacja zainteresowań matematycznych. Dlatego też zapraszamy wszystkich na IV spotkanie, które odbędzie się 12.04.2016 roku, tak jak poprzednio w dwóch terminach – klasy II godzina 16, klasy III godzina 17. Tematem wiodącym zadań będą zadania nietypowe ( ze zbyt dużą lub zbyt małą ilością danych, mające dwa rozwiązania), przeplatane działaniami ćwiczącymi sprawność rachunkową – klasy II mnożenie i dzielenie do 30, dodawanie i odejmowanie do 60, klasy III – mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Chochlik Matematyczny spowodował, że wśród nagrodzonych II etapu nie został wymieniony uczeń klasy II d ze Szkoły Podstawowej nr 3 Miłosz Chilewicz, serdecznie go za to przepraszamy.

Zwracamy się również z prośbą do osób, które mogłyby wesprzeć nagrodami naszych uczestników. Poziom, który reprezentują i praca którą włożyli, zachęcają do nagrodzenia jak najliczniejszej grupy. Dlatego tez poszukujemy Dobrodziejów !!!

Zdarza się, że uczniowie podpisując kartę z zadaniami zamiast numeru swojej szkoły podają szkołę, w której piszą lub podają tylko imię. Jeśli zajdzie taka sytuacja prosimy o kontakt. W tym etapie nie znamy nazwiska Huberta z klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na IV spotkanie.

Organizatorzy

Załącznik nr 1 - Wyniki z trzech spotkań Małej Ligi Matematycznej w klasach drugich

 

 Załącznik nr 2 - Wyniki z trzech spotkań Małej Ligi Matematycznej w klasach trzecich