WYNIKI IV ETAPU BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 KLASA III i IV
WYNIKI IV ETAPU BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW 2017/2018 KLASA II