Uczniowie klas 8a i 6c uczestniczyli w akcji edukacyjnej “Lekcja o Funduszach Europejskich V”.
W czasie 45-minutowych zajęć uczniom z każdej klasy została przybliżona wiedza o Funduszach Europejskich.
Lekcje przeprowadził pan Marcin Szwed na podstawie gotowego scenariusza oraz specjalnie przygotowanego komiksu.
Na zakończenie każdych zajęć odbył się konkurs – trzej uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania, otrzymali nagrody, natomiast wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali upominki.