W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 8 listopada uczniowie klasy Ia uczestniczyli w lekcji bibliotecznej MBP Filii nr 6.

Celem przeprowadzonych zajęć było rozwijanie wśród dzieci przynależności narodowej, poszerzenie wiedzy na temat ojczyzny, zapoznanie z wydarzeniami historycznymi oraz uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: patriotyzm, wolność, niepodległość i suwerenność. Na zakończenie dzieci wykonały laurki dla Polski.