KONKURS POETYCKI
Barwy jesieni

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I – III do udziału w konkursie poetyckim ,,Barwy jesieni”.

Cele:
– budzenie wrażliwości poetyckiej uczniów
– doskonalenie umiejętności językowych
– rozwijanie wyobraźni twórczej, uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci

Regulamin:
– Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz samodzielnie napisany
– Praca nie może przekroczyć 1 kartki formatu A-4 wydruku komputerowego
– Prace należy złożyć do 15 listopada 2016r. w sali 208.

Organizatorzy:  p. Jolanta Hawryluk
Elżbieta Szyc