Zestaw zadań 1 etap –  PAŹDZIERNIK

 1. Konkurs jest dwuetapowy: 1 etap – rozwiązywanie zestawów zadań w domu, 2 etap – napisanie testu w szkole.
 2. Konkurs obejmuje dwie kategorie :
 • Kategoria JUNIOR – uczniowie klas IV – VI
 • Kategoria SENIOR – uczniowie klas VII – VIII
 1. Każdą z dwóch kategorii wyróżnia inny zestaw zadań do wykonania.
 2. Każdy zestaw zawiera 5 zadań, za jego rozwiązanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. W 1 etapie konkursu można zgromadzić maksymalnie 50 punktów.
 3. Zestawy będą ukazywać się przez 5 miesięcy (październik – luty) najpóźniej do siódmego dnia każdego miesiąca i będą dostępne w tej gablocie oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Każde rozwiązanie zestawu zadań powinno być opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą; przekazujemy je do swojego nauczyciela matematyki.
 5. Rozwiązany zestaw zadań przekazujemy do ostatniego pracującego dnia miesiąca.
 6. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań z zestawu, warunkiem przejścia do 2 etapu jest zgromadzenie 50% wszystkich punktów z pierwszego etapu , czyli 25 pkt.
 7. Wyniki z poszczególnych zestawów będą umieszczane w tej gablocie.
 8. Drugi etap konkursu odbędzie się 14 marca w Dniu Liczby.
 9. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z konkursem.
 10. Do 2 etapu przechodzą punkty zgromadzone w 1 etapie. W 2 etapie można zgromadzić maksymalnie 40 punktów. Końcowy wynik jest sumą punktów uzyskanych za 1 i 2 etap.
 11. Na rozwiązanie zadań konkursowych z 2 etapu przeznaczono  90 minut.
 12. Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zestaw zadań 1 etap –  PAŹDZIERNIK