Sprawozdanie z obchodów Dnia Ziemi

„Kolorowy Tydzień Ziemi”

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 r. uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami realizowali projekt edukacyjny „Kolorowy Tydzień Ziemi – Ziemia to nasz wspólny dom”.

Projekt przygotowany w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi polegał na realizacji wyznaczonych zadań. Trzy tygodnie przed zaplanowanymi obchodami Kolorowego Tygodnia Ziemi każda z klas została poinformowana poprzez pisemne komunikaty, stronę internetową szkoły i e-Dziennik o zadaniach do wykonania.

Celem projektu było przybliżenie uczniom wiadomości na temat Ziemi, uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, rozwijanie zainteresowań i świadomości ekologicznej, promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, kształtowanie nawyków zdrowego żywienia, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, integrowanie grupy wiekowej we wspólnym przeżywaniu i zabawie.

Zadaniem każdej klasy było rozwiązanie rebusów i wykonanie plakatów do odgadniętych haseł o treści ekologicznej. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o Słońcu. Podczas spotkania z pielęgniarką szkolną pogłębili wiadomości o zasadach zdrowego odżywiania, o korzystnym wpływie sportu na nasze zdrowie i o przestrzeganiu higieny. Wspólnie przygotowali i zjedli śniadanie. Obejrzeli program artystyczny w wykonaniu kolegów.

W każdym dniu odbywały się pogadanki tematyczne dotyczące znaczenia wody, Słońca, powietrza, poszanowania przyrody, zdrowego odżywiania, racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, ekologii, dbania o naszą planetę Ziemię.

I dzień – „Dzień Wody” – uczniowie ubrali się na niebiesko, w klasach odbyła się pogadanka: „Woda – znaczenie dla człowieka i życia na Ziemi”.

II dzień – „Dzień Słońca” – uczniowie ubrali się na żółto, w klasach odbyła się pogadanka: „Słońce źródłem ciepła i światła”.

III dzień – „Dzień Przyrody” – uczniowie ubrali się na zielono, w klasach odbyła się pogadanka: – „Przyroda domem i pożywieniem ludzi i zwierząt”.

IV dzień – „Dzień Zdrowia” – uczniowie ubrali się na pomarańczowo, w klasach odbyła się pogadanka: – „Prawidłowe i nieprawidłowe nawyki żywieniowe”.

V dzień – „Dzień Powietrza” – uczniowie ubrali się na biało, w klasach odbyła się pogadanka: – „Powietrze – jego rola w życiu człowieka”.

Na zakończenie projektu odbyło się podsumowanie Kolorowego Tygodnia Ziemi – Uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami i rodzicami obejrzeli program artystyczny „Ziemia to nasz wspólny dom” w wykonaniu uczniów z klasy II a pod kierunkiem Aliny Sosik. Wszyscy mogli podziwiać piękne plakaty o treści ekologicznej wykonane przez uczniów klas 0-III pod kierunkiem wychowawców. Za dekorację była odpowiedzialna Marta Porządna-Wójcik.

Realizacja projektu była wspaniałą zabawą, która przybliżyła wiadomości na temat naszej planety Ziemi.

Organizatorzy: Alina Sosik i Marta Porządna-Wójcik dziękują wychowawcom, uczniom klas O-III, rodzicom i pani pielęgniarce za włączenie się w realizację projektu.

Alina Sosik