Podsumowanie naszych działań

innowacyjnych na “Warsztatach

plastycznych – Kocham tworzyć

Mamy w szkole naprawdę zdolne dzieci, nad talentem których trzeba wytrwale pracować. Poniżej zamieszczone są tylko niektóre zdjęcia z naszych tegorocznych działań.

Opiekun warsztatów – p. Halina Lichograj

 

Sprawozdanie

„Warsztaty plastyczne Kocham tworzyć” – innowacja pedagogiczna

Lata szkolne 2016 – 2019

W latach szkolnych 2016 -2019 prowadziłam „Warsztaty plastyczne – Kocham tworzyć”

w ramach innowacji pedagogicznej. Innowacja obejmowała trzyletni cykl i nie wymagała żadnych środków finansowych z zewnątrz. Fundusze na zakup rzeczy potrzebnych na warsztaty plastyczne wydawałam z własnych środków lub pozyskiwałam poprzez organizowanie akcji podczas kiermaszów świątecznych pod hasłem „Wspomóż warsztaty plastyczne”. Wystawiałam na sprzedaż własne wytwory plastyczne, angażowałam  moje rodzeństwo, a całkowity dochód przeznaczałam na zakup potrzebnych materiałów lub na nagrody w konkursach plastycznych. W roku szkolnym 2016-2017, dzięki akcji „Kup kartkę świąteczną”,  udało się zakupić nagrody dla 24 uczestników konkursów

„A. Mickiewicz i jego dzieła” oraz „Kartka bożonarodzeniowa”.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w ilości 1 lub 2 godz. , w zależności od potrzeb. W roku szkolnym 2016-2017 odbyłam 58 godzin z 11- osobową grupą, w 2017-2018 przeprowadziłam łącznie 25  godzin, w których uczestniczyło 8 – 12 uczniów. W roku szkolnym 2018-2019 przeprowadziłam 34 godziny z dość liczną grupą, bo ok. 20 osobową. Łączna liczba przeprowadzonych w ciągu tych trzech lat godzin wynosi 117.

Nasze działania artystyczne skupiały się na opanowaniu różnych technik artystycznych począwszy od  prac rękodzielniczych, poprzez malarstwo, a skończywszy na  doskonaleniu kunsztu rysownika. Uczniowie doskonalili swój warsztat pracy poprzez wskazówki nauczyciela, obserwacje prac zamieszczonych w Internecie oraz obserwując pracę kolegów z grupy. Chętnie pomagali w organizowaniu wystaw szkolnych. Najzdolniejsi brali udział w konkursach ogólnopolskich, międzyszkolnych i szkolnych, zdobywając  wysokie lokaty.  Dzięki naszym spotkaniom u wielu uczniów zauważyłam  poprawę  umiejętności plastycznych, co ma także przełożenie w jakości  wykonywanych prac, zwłaszcza konkursowych.  Szczególny talent plastyczny przejawiają następujący uczniowie będący uczestnikami warsztatów plastycznych: Julia Sidoruk, Helena Pietruczuk, Martyna Drążek, Izabela Rudzka, Karolina Sulej, Witold Lichograj, Piotr Jakóbczuk,  Zachariasz Piechna i Gabriela Turek. W ubiegłym roku szkolnym Julia Sidoruk zajęła II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastyczno – literackim organizowanym przez BCK  Eureka – „Bajki , bajeczki 2018”. Jej praca była prezentowana podczas wizyty pary prezydenckiej w naszym mieście 1 czerwca 2018r. Uczennica zajęła  także II miejsce w powiatowym  konkursie organizowanym przez  Komisję Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej –  „Zwierzęta polskich lasów i pól” (21 maja 2018). W bieżącym roku szkolnym otrzymała wyróżnienie w konkursie „Kartka wielkanocna” organizowanym przez BCK „Eureka”. Julia była też laureatką licznych szkolnych konkursów plastycznych. Helena Pietruczuk zdobyła I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Wolość to wybór” organizowanym przez SP3 w Białej Podlaskiej w bieżącym roku szkolnym.  Witold Lichograj zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie matematyczno- plastycznym „Matematyczne przeboje”organizowanym przez WODN w Opolu, III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna” oraz był laureatem szkolnych konkursów plastycznych.  Laureatami konkursów szkolnych byli również Martyna Drążek, Gabriela Turek i Karolina Sulej.

W roku szkolnym 2016-2017 częstym gościem  na naszych warsztatach była p. Wanda Kunicka, babcia uczennicy Gabrieli Sawczuk, która służyła swoją pomocą. W ubiegłym roku szkolnym, w jednym z naszych cotygodniowych  spotkań uczestniczyli zaproszeni rodzice uczniów. Pomagali  w wykonywaniu pracy konkursowej  – „Palma wielkanocna” – konkursie organizowanym  przez bialską BCK. Reprezentowaliśmy Szkołę Podstawową nr 6 w Białej Podlaskiej na Jarmarku Wielkanocnym, biorąc udział w tym konkursie.

W ramach innowacji współpracowałam z BCK na terenie naszego miasta . Braliśmy udział w następujących konkursach plastycznych:  „Kartka bożonarodzeniowa”, „Kartka wielkanocna”, „Palma wielkanocna” – praca zespołowa, „Ziemia – planeta ludzi. Jak długo?”, ”Bajki, bajeczki”, „Znany Bialczanin w karykaturze”.

Współpracowałam też z innymi placówkami na terenie Polski. Konkursy plastyczne ogólnopolskie, w których  braliśmy udział promując działalność warsztatów plastycznych to: „W wiejskiej zagrodzie”  –  Targi Zoopark Lublin; „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie” – Wydział Bezpieczeństwa i Prewencji Lublin; „Twórczość Marii Konopnickiej” oraz „Wolność to wybór” – SP 3 w Białej Podlaskiej (2018); Fundacja „Tworzymy Kraków” – praca uczennicy Dominiki Zając została umieszczona w „Kapsule Czasu”; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – konkurs plastyczny „Przerwane dzieciństwo. Wojna i dzieci” (praca Aleksandry Golian); UMCS w Lublinie  – konkurs plastyczny); ”Palma ekologiczna” (praca Gabrieli Turek i Klaudiusza Maksymiuka); SP 33 w Katowicach  – konkurs plastyczny „Kocham Polskę” (praca Mateusza Łukasiaka), czy WODN w Opolu we współpracy z p. I. Soroką (praca Witolda Lichograja.)

W  przeciągu tych trzech lat zorganizowałam szereg  szkolnych konkursów plastycznych. Wykonałam  liczne wystawy prac uczniów, które prezentowałam na korytarzu szkolnym. W ramach działalności innowacyjnej zajęłam się też oprawą plastyczną imprez szkolnych – rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, I Wojewódzki  Konkurs Recytatorski utworów A. Mickiewicza, Miejski Przegląd Teatrów Profilaktycznych.

Najbardziej wytrwali uczniowie uczestniczyli w zajęciach systematycznie. Liczba uczestników warsztatów mówiła sama za siebie. W zajęciach uczestniczyły również dzieci, które niekoniecznie posiadały talent artystyczny, ale przychodziły ze względu na miłą atmosferę.

Cele zawarte w innowacji zostały osiągnięte, a szkoła dzięki działaniom przeprowadzonym w ramach warsztatów plastycznych zyskała na prestiżu.

Myślę, że warto byłoby zainwestować w pielęgnowanie dziecięcych talentów w następnych latach szkolnych starając się pozyskanie środków z zewnątrz. Miło mi dodać, że warsztaty w tym roku szkolnym obchodzą swój sześcioletni staż.

Autor i realizator  –  Halina Lichograj