Klub Szkół UNICEF

    Od grudnia 2015r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 jest członkiem Klubu Szkół UNICEF zrzeszającego szkoły z całej Polski, które współpracują z organizacją.
Celem Klubu jest uwrażliwienie młodych ludzi na sytuację w jakiej znajdują się ich rówieśnicy z różnych części świata oraz zaangażowanie uczniów i pedagogów w działania humanitarne i edukacyjne przygotowane przez organizację.
Członkostwo w klubie Szkół UNICEF daje naszej szkole możliwość uczestniczenia we wszystkich projektach edukacyjnych i inicjatywach UNICEF-u skierowanych do uczniów i nauczycieli w danym roku szkolnym. Mamy zagwarantowane zaproszenia do udziału we wszystkich międzynarodowych i krajowych konkursach, skierowanych do placówek dydaktycznych oraz dostęp do unikalnych materiałów UNICEF z całego świata (teksty, filmy, prezentacje, zdjęcia), które umożliwią stworzenie ciekawych wystaw prezentowanych już wkrótce w kąciku UNICEF oraz prowadzenie interesujących zajęć z uczniami.
Nasza szkoła, aby aktywnie uczestniczyć w Klubie, powinna wziąć udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Informacje o planowanych akcjach są przesyłane na początku każdego semestru.
Zyskaliśmy prawo do używania logo Klubu Szkół UNICEF, które widnieje na naszej stronie internetowej.

Koordynator Klubu w szkole pani Monika Majewska