Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Już po raz kolejny uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 dołączyli do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
„Klub Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Celem programu jest:
– edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą,
– kształtowanie u dzieci nawyków unikania i reagowania na zagrożenia, – przekazanie niezbędnej wiedzy o tym jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu.

Koordynator programu Zofia Turska