Dzieci 5 i 6 letnie z oddziału przedszkolnego SP 6 uczestniczyły w zajęciach w MBP Filia nr 6 w zajęciach- Najpiękniejsze wiersze o jesieni.