Informacja z otwarcia ofert w dniu 28 sierpnia 2017 r. dotyczącego  przetargu nieograniczonego
na zakup, dostawę oraz montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej w ramach projektu pn.:
„Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” w podziale na trzy części.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28 sierpnia 2017 r.