Trzy drużyny klas siódmych rywalizowały ze sobą w grze osiedlowej.
I miejsce zdobyła klasa 7b
II miejsce zdobyła 7c
III miejsce zdobyła 7a
organizatorzy: Beata Czerwińska, Iwona Soroka, Dariusz Sokolnicki