Dnia 26 kwietnia 2019 odbyła się GRA TERENOWA KLASA V C – STRAŻ POŻARNA-2019 realizowanej na terenie miasta Biała Podlaska jest klasa V c Szkoły Podstawowej nr 6 w ZSO nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej  wraz wychowawcą i rodzicami we współpracy z PSP w Białej Podlaskiej oraz OSP “Sidorki” w Białej Podlaskiej.
Gra terenowa zorganizowana jest w ramach ogólnopolskiego  konkursu kalendarzowego Państwowej Straży Pożarnej 2019.
Celem gry jest podnoszenie świadomości i wiedzy uczniów w zakresie:
a.       bezpiecznych zachowań w razie zagrożeń
b.      wiedzy o straży pożarnej w Polsce i moim mieście
c.       zasad ewakuacji
d.      aktywnych form wypoczynku
e.       wykorzystania nowych technologii komputerowych.