Wznawiamy działalność szkolnego gabinetu stomatologicznego

Gabinet stomatologiczny
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Białej Podlaskiej 

            Opiekę stomatologiczną w gabinecie sprawuje lek. stomatolog Agnieszka Topyłło i asystentka Alicja Olszewska. Swoją opieką gabinet obejmuje dzieci i młodzież do 18 roku życa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkoły Podstawowej w Dobudowie, Szkoły Podstawowej w Ortelu, Szkoły Podstawowej w Sitniku, Szkoły Podstawowej w Grabanowie.

Zakres usług oferowanych pacjentom ze szkoły podstawowej:

 1. Założenie dokumentacji i badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej w klasach „0” i „I”
 2. Badanie kontrolne w klasach II – VI
 3. Lakowanie bruzd zębów (6) u dzieci do 7 r.ż (zgodnie z katalogiem NFZ)
 4. Lakierowanie zębów co 3 miesiące u dzieci klas V i VI (musi być uzębienie stałe)
  z wyleczonymi zębami.
 5. Leczenie zębów według katalogu NFZ przy użyciu materiałów światłutwardzalnych
 6.  Wszystkie inne zabiegi obejmujące katalog NFZ ( skaling, ekstrakcja, profilaktyka fluorkowa)

Zakres usług oferowanych pacjentom z gimnazjum:

 1. Założenie dokumentacji i badanie stomatologiczne klasy I
 2. Badanie kontrolne klas II i III
 3. Profilaktyka fluorkowa i lakierowanie zębów co trzy miesiące
 4. Leczenie i ekstrakcje za zgoda ucznia i rodzica
 5. Porady lekarskie dotyczące higieny jamy ustnej

Zakres usług oferowanych pacjentom z liceum ( kontrakt obejmuje młodzież do 18 r.ż)

 1. Założenie dokumentacji  i badanie stomatologiczne klasy I
 2. Profilaktyka fluorkowa i lakierowanie zębów co 3 miesiące (za zgodą ucznia
  i rodzica)
 3. Leczenie i inne zabiegi przewidziane katalogiem NFZ za zgodą ucznia i rodzica
 4. Porady lekarskie dotyczące e higieny jamy ustnej