Ze względu na temperaturę lodowisko jest już nieczynne

OFERTA EDUKACYJNA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

 1. Adama Mickiewicza

 

NASZE ATUTY

 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne oraz ekrany dotykowe
 • Obiekty sportowo-rekreacyjne
 • Dziennik elektroniczny
 • Specjaliści: logopeda, socjoterapeuta, pedagog
 • Świetlica szkolna 7.00 – 17.00
 • Biblioteka szkolna
 • Gabinet: stomatologiczny
  i pielęgniarski
 • Stołówka szkolna

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 • Od godz.13.00 do 17.00 szkoła zapewnia bezpłatną opiekę dzieciom, których rodzice pozostają w zatrudnieniu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA do oddziału przedszkolnego
 • Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej 8.00 -13.00
 • Wszystkie zajęcia w jednej sali
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania: matematyczne, polonistyczne, językowe, przyrodnicze, plastyczne
 • Język angielski
 • Zajęcia matematyczne “Kodowanie na dywanie”
 • Zajęcia komputerowe
 • Bajkoterapia
 • Nauka pływania

 

KLASY I

 • Innowacje pedagogiczne w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:
 • Eksperymentuję, doświadczam, wiem. Cztery pory roku z matematyką i przyrodą – przy współpracy z Państwową Szkołą Wyższą
 • Podróże małe i duże po Polsce
  i Europie – rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 • Świat zawodów na wesoło
 • Inne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i wyrównujące wiedzę (w ramach potrzeb)
 • Koło szachowe
 • Nauka pływania
 • Podstawy programowania i kodowania (ozoboty)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

KLASY IV

 • Klasy sportowe o profilu piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
 • „Smart School”- lekcje prowadzone
  z wykorzystaniem tabletów
 • „English Day” – wprowadzenie elementów nauczania dwujęzycznego na zajęciach lekcyjnych
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania oraz wyrównujące wiedzę w tym:
 • zajęcia z robotyki
 • zajęcia językowe
 • koło szachowe
 • warsztaty plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • koło teatralne
 • sportowe

 

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH:

 • Erasmus +
 • „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”- wachlarz zajęć dodatkowych dla uczniów finansowanych ze środków UE

W NASZEJ SZKOLE NIE TYLKO UCZYMY SIĘ ALE RÓWNIEŻ REALIZUJEMY SIĘ POPRZEZ UDZIAŁ W:

 • Samorządzie Uczniowskim
 • Wolontariacie

NASZE SUKCESY:

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy sportowe i są laureatami konkursów przedmiotowych,
w tym ogólnopolskich i międzynarodowych.

SP 6  TO:  NOWOCZESNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE

W naszej szkole stawiamy na: naukę, pracę, wychowanie, sport, tradycję, dobrą zabawę i miłą atmosferę 😊

Dołącz do nas

Zapraszamy

 • ODCHUDZAMY PLECAKI 😊
 • WEEKENDY BEZ PRAC PISEMNYCH (W KLASACH I-III)😊
 • ŁAGODNE PRZEJŚCIE
  Z KLASY 3 DO 4
  😊