DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH 2022

Informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżur będą pełnić następujące przedszkola:

w lipcu 2022r.

  • Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Waryńskiego
  • Przedszkole Samorządowe Nr 11, ul. Zdanowskiego
  • Przedszkole Samorządowe Nr 13, ul. K. Jagiellończyka
  • oddz. przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Moniuszki

w sierpniu 2022r.

  • Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Łukaszyńska
  • Przedszkole Samorządowe nr 17, ul. Z. Augusta
  • 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Sportowa
  • 3 oddziały przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Leszczynowa

Zgłoszenia można dokonać w dyżurującej placówce lub
w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko do 31 maja 2022r .