Wystawa prac plastycznych uczniów klas VI – “Domki jak z bajki” wykonanych pod kierunkiem p. H. Lichograj