W ramach dni walki z hejtem w terminie od 19 do 21 grudnia zostaną przeprowadzone następujące działania:

1.    Pogadanki poświęcone tej problematyce podczas lekcji wychowawczych i lekcji religii.

2.    Na lekcjach plastyki i techniki w klasach IV – VII uczniowie wykonają plakaty z hasłem promującym walkę z hejtem. Następnie zorganizują happening na korytarzu szkolnym, w którym młodzież zaprezentuje swój plakat z hasłem. Klasa VIII wykona plakat samodzielnie. Wykonane plakaty zostaną wywieszone na zewnątrz drzwi danej klasy.

3.    Na korytarzach utworzony zostanie łańcuch porad jak sobie radzić z hejtem.

4.    Zorganizowane zostaną spotkania klas z policjantami.

5.    W klasach IV, V i VII b zostaną przeprowadzone zajęcia w formie warsztatów „Czy słowa mogą ranić?”. Klasy IV zaprojektują plakat: „Z uśmiechem nam do twarzy”, klasy V – zaprojektują serca „W naszej klasie nie hejtuje się”, kl. VII b – Zaprojektuje logo „Siódemka – miejsce wolne od nienawiści”.

W klasach I i III a – przeprowadzone zostaną zajęcia na temat: „Ćwiczymy motywację i miłość, a nie dyskryminację i nienawiść”, uczniowie wykonają plakat drzewa „Dobre relacje z kolegami w otaczającym świecie, a nie w Internecie”.

6.    W edukacji wczesnoszkolnej przygotowana zostanie wystawę z plakatów wykonanych przez uczniów.

7.    Zorganizowane zostaną konkursy:

·      najciekawsze hasło promujące walkę z hejtem, (wszystkie hasła można przyczepić na parawan)

·      komiks przedstawiający szkolne sytuacje, w których sprzeciwiamy się hejtowi,

·      praca pisemna (dowolna forma) na temat: Hejt – to boli. – dla klas VII i VIII

8.    Nauczyciele wychowania fizycznego proponują walkę z hejtem poprzez rywalizację sportową klas: klasy 8, klasy 7-6, klasy 4-5