7 czerwca odbył się w naszej szkole happening czytelniczy pod hasłem “Czytajmy razem”. Został on zorganizowany w ramach akcji „Jak nie czytam, jak czytam” prowadzonej od 4 lat przez czasopismo „Biblioteka w Szkole”

W akcji wzięły udział wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolny oddział zerowy. Przygotowania do imprezy rozpoczęły się od poinformowania nauczycieli i dyrekcji szkoły o akcji “Jak nie czytam, jak czytam” oraz reklamie wśród uczniów. Naszym celem było nie tyle bicie rekordu w ilości czytelników ale wskazanie alternatywnego dla komputera, telefonu i tabletu sposobu na wakacyjną rozrywkę na świeżym powietrzu. Dzieci oczekiwały na to wydarzenie już od kilku dni i z wielką chęcią wzięły w nim udział. O wyznaczonej godzinie wraz z wychowawcami zgromadziły się na boisku. Z zapałem rozłożyły swoje kocyki i rozpoczęły wielkie czytanie swoich ulubionych książek. Urozmaiceniem spotkania było wspólne odczytanie tekstu wiersza Juliana Tuwima “Rzepka” przez nauczycieli, co bardzo spodobało się uczestnikom.

Mamy nadzieję, iż udało nam się udowodnić, że czytanie książek nie jest przykrym obowiązkiem ale może być także sposobem na miło spędzony czas i dawać dużo przyjemności.

Organizator Beata Rybczyńska nauczyciel bibliotekarz