V EDYCJA BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Rok Szkolny 2017/2018

Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk

Zapraszamy Nauczycieli wraz z uczniami szkół podstawowych z klas 4,5,6
do udziału w ,,Bialskiej Lidze Historycznej”

 

Zgłoszenia proszę kierować na

adres mail: liga.historyczna.bp@wp.pl

 

Za pomocą poczty elektronicznej prosimy przekazać
nazwiska uczniów, klasę, szkołę oraz opiekuna.

 

Rywalizacja między uczniami odbędzie się w 4 etapach w formie pisemnej w poszczególnych kategoriach dla klas IV, V, VI, VII. Po każdym etapie 10 najlepszych uczestników otrzymuje punkty, które następnie są sumowane do klasyfikacji generalnej.

Mamy nadzieje, że wiedza zdobyta w konkursie przyczyni się do odkrycia wielu talentów .Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom ”Bialskiej Ligi Historycznej”. Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej, szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie:

https://sp6micek.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników

Organizatorzy V edycji Bialskiej Ligi Historycznej

Ewa Piech – tel 665876220
Marzena Czech – tel 698830439

Harmonogram i zakres materiału  V edycji Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych

„Droga do niepodległej Polski”

w 100-tną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości

 

ETAP I – URATOWAĆ RZECZPOSPOLITĄ

Terminarz konkursu: 28 listopad 2017r. godzina 16:00

Wyniki konkursu: do 8grudnia 2017 r.

Zakres materiału:

 1. Ostatni król Polski
 2. Oświecenie w Rzeczpospolitej
 3. Sejm Wielki
 4. Powstanie Kościuszkowskie
 5. Legiony i Księstwo Warszawskie

 

Etap II – POLACY I ZIEMIE POLSKIE POD ZABORAMI W I POŁOWIE XIX WIEKU

Termin konkursu: 9stycznia 2018 r. godzina 16:00

Wyniki konkursu: do 19 stycznia 2018 r.

Zakres materiałów:

 1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 2. Powstanie listopadowe
 3. Polacy po powstaniu listopadowym
 4. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
 5. Wiosna ludów na ziemiach polskich

 

ETAP III – POLACY I ZIEMIE POLSKIE W II POŁOWIE XIX WIEKU

Termin konkursu: 27 luty 2018 r. godzina 16:00

Wyniki konkursu : 9 marca 2018 r.

Zakres materiału:

 1. Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego
 2. Powstanie styczniowe
 3. Polacy po powstaniu styczniowym
 4. Powstanie polskich partii politycznych
 5. Kultura i życie na ziemiach polskich w ostatnim półwieczu niewoli

 

ETAP IV – I WOJNA ŚWIATOWA

Termin konkursu: 27 marca 2018 r. godzina 16:00

Wyniki konkursu: 6 kwietnia 2018 r.

Zakres materiału:

 1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej
 2. Wielka Wojna
 3. Zakończenie I wojny światowej
 4. Rewolucje w Rosji
 5. Polacy w walce o niepodległość
 6. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
 7. Niepodległa Polska

 

Literatura:

*Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski „wczoraj i dziś”, wyd. nowa era.

*Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski „wczoraj i dziś”, wyd. nowa era.

*Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum pod .red. Stanisława Roszaka i Anny Łaszkiewicz wyd. nowa era

*Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak „wczoraj i dziś”, wyd. nowa era.

* Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy siódmej szkoły podstawowej Tomasz Małkowski wyd.  Gdańskie Wydawnictwo OświatoweIV EDYCJA BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Rok Szkolny 2016/2017

Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk

Zapraszamy Nauczycieli wraz z uczniami szkół podstawowych z klas 4,5,6
do udziału w ,,Bialskiej Lidze Historycznej”

 

Zgłoszenia proszę kierować na

adres mail: liga.historyczna.bp@wp.pl

 

Za pomocą poczty elektronicznej prosimy przekazać
nazwiska uczniów, klasę, szkołę oraz opiekuna.

 

Zmagania i rywalizacja między uczniami odbędzie się w 4 etapach w formie pisemnej.

Mamy nadzieje, że wiedza zdobyta w konkursie przyczyni się do odkrycia wielu talentów.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom ”Bialskiej Ligi Historycznej”

Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej, szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie:

https://sp6micek.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników

Organizatorzy III edycji Bialskiej Ligi Historycznej

Ewa Piech – tel 665876220
Marzena Czech – tel 698830439

Harmonogram i zakres materiału  IV edycji Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych

ETAP I – RZĄDY STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO

Terminarz konkursu: 8 listopad 2016r.

Wyniki konkursu: do 18 listopad 2016 r.

Zakres materiału:

 1. Ostatni król elekcyjny
 2. Oświecenie w Rzeczpospolitej
 3. Sejm Wielki
 4. Powstanie Kościuszkowskie
 5. Upadek Rzeczpospolitej

 

Etap II – EPOKA NAPOLEONA

Termin konkursu: 6 grudnia 2016 r.

Wyniki konkursu: do 16 grudnia 2016 r.

Zakres materiałów:

 1. Od konsulatu do cesarstwa
 2. Legiony i Księstwo Warszawskie
 3. Kongres Wiedeński
 4. Europa po kongresie Wiedeńskim
 5. Wiosna Ludów w Europie
 6. Europa w XIX wieku

 

ETAP III – POWSTANIE LISTOPADOWE

Termin konkursu: 28 luty 2017 r.

Wyniki konkursu : 10 marca 2017 r.

Zakres materiału:

 1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 2. Powstanie listopadowe
 3. Polacy po powstaniu listopadowym
 4. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

 

ETAP IV – POWSTANIE STYCZNIOWE

Termin konkursu: 4 kwiecień 2017 r.

Wyniki konkursu: 14 kwietnia 2017 r.

Zakres materiału:

 1. Powstanie styczniowe
 2. Polacy po powstaniu styczniowym
 3. Partie polityczne na ziemiach polskich
 4. Kultura polska bez państwa polskiego

Literatura:

*Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski „wczoraj i dziś”, wyd. nowa era.

*Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski „wczoraj i dziś”, wyd. nowa era.

*Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum pod .red. Stanisława Roszaka i Anny Łaszkiewicz wyd. nowa era