REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
“POEZJA ADAMA MICKIEWICZA OD DZIECIŃSTWA NAS ZACHWYCA”
DLA UCZNIÓW KLAS O-III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

micek

 1. Termin konkursu:
  Konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ul. Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej.
 2. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

3. Cele konkursu:

  • popularyzowanie twórczości Adama Mickiewicza,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • zachęcanie do występów publicznych,
  • prezentacja umiejętności uczniów,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III,
  • chętni uczniowie zgłaszają swoje uczestnictwo w konkursie wychowawcy klasy do 5 grudnia 2016 roku,
  • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Adama Mickiewicza składającego się z maksymalnie z trzech strof liczących po 4 wersy (razem 12 wersów).

Kryteria oceny recytacji utworów poetyckich
Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:

  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
  • interpretacja tekstu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

Nagrody dla laureatów

 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy lub nagrody książkowe.
 • Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.

Organizatorzy: G. Franczuk

Jury:
p. G. Franczuk
B. Rybczyńska
M. Szupiluk