Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego
MAŁA LIGA MATEMATYCZNA
dla uczniów klas II i III Szkół Podstawowych
w Białej Podlaskiej

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego MAŁA LIGA MATEMATYCZNA