BOHATERON W NASZEJ SZKOLE jest odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Zdecydowaliśmy się przystąpić do promowania wartości patriotycznych i podjąć działania o charakterze edukacyjnym. Do udziału w akcji zgłoszonych zostało 60 uczniów, którzy pod opieką nauczycieli, rodziców bądź samodzielnie przygotują kartkę dla żyjących Powstańców Warszawskich. Termin zgłoszenia karty upływa z dniem
29 października 2018 r. Od organizatora kampanii BohaterON otrzymaliśmy karty, plakaty i konspekty lekcji. Osoby chętne do działania, proszone są o zgłoszenie się do koordynatora akcji w szkole – Bogdana Wójcika.

Krótko o kampanii….

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i  uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

BohaterON w Naszej Szkole

BOHATERON w naszej szkole

BohaterON w Naszej Szkole

BohaterON w Twojej Szkole // podziękowanie