Szanowni Rodzice !

Coraz więcej dzieci ma problemy z prawidłową artykulacją. Dzieci, które mają wady wymowy, mogą mieć problemy
z nauką czytania i pisania, również ich kontakty z rówieśnikami mogą być utrudnione.

 Wszystko to, ma wpływ na dalszy rozwój, ich możliwości i przyszłość.

      W naszej szkole prowadzane będą zajęcia logopedyczne, które  odbywać  się będą na terenie szkoły i są bezpłatne. Na początku roku szkolnego (tj. wrzesień) w kl.0-I  przeprowadzane będą  przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy Państwa dzieci; t.j.

– stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu,

– artykulację poszczególnych głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach,

– umiejętności komunikacyjne, np. opowiadanie historyjki, dialog,

– słuch fonematyczny,

– nadawanie i rozumienie mowy,

– jakość foniczną wypowiedzi, m. in.: tempo mówienia, fonacja, oddychanie.

Badanie pozwala wyłonić dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mówieniem zostaną Państwo o  tym poinformowani na piśmie. Należy wówczas przyjść do szkoły i umówić dziecko na konkretny termin odbywania zajęć. Każde dziecko będące uczniem Szkoły Podstawowej nr 6   może otrzymać pomoc logopedyczną.

Osoby, które zauważają jakiekolwiek nieprawidłowości w mówieniu a ich dzieci nie są objęte badaniem, proszę o indywidualne zgłaszanie do gabinetu w celu umówienia się na badanie.

Pamiętajmy, że tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Jest to moja i Państwa odpowiedzialność, dlatego bardzo proszę, aby dzieci regularnie uczęszczały na zajęcia i ćwiczyły w domu. W razie wątpliwości lub problemów bardzo proszę o kontakt, chętnie służę pomocą.

Logopeda Dorota Just

Gabinet logopedyczno-socjoterapeutyczny sala nr 12

Godziny pracy:

poniedziałek  11.00-16.00,

wtorek 9.00-13.00,

środę 10.30-14.30,

czwartek 10.30-14.30

piątek 9.00-12.00

 

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – obywatel Polski. Z wykształcenia logopeda.

Urodzony w Chrząszczyżewoszycach, powiat Łękołody, zmarły w Mszczonowieścicach, gmina Grzmiszczosławice, powiat Trzcinogrzechotnikowo.