Spotkanie z Poetką

Edukacja ekologiczna dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta

 

Dzieci z klasy Ib świetnie się bawiły na zajęciach w Klubie Kultury Eureka.