21.11.2018r.(środa) Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje
z nauczycielami.