21.05.2018r. (poniedziałek)
Spotkania wychowawców z rodzicami. Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.