Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:
– 1 czerwca 2018r (piątek)