KONKURSY / Wydarzenia W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

w I semestrze 2018/2019

Miesiąc

Nazwa konkursu – imprezy

wrzesień

październik

listopad

grudzieńKONKURSY / IMPREZY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

w II semestrze 2017/2018

Miesiąc

Nazwa konkursu – imprezy

Marzec

Kwiecień

Maj

Regulamin konkursu pięknego czytania „W magicznym świecie baśni” H.Ch. Andersena” dla uczniów klas 0-III  szkoły podstawowej

Czerwiec

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Wyniki konkursu

Regulamin konkursu