W naszej szkole już 8 Edycja Programu Edukacyjnego  „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO” pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

Uczymy się zasad zdrowego odżywiania poprzez zabawę. Gotowanie świetna sprawa.A sport to zdrowie. W tym roku szkolnym do rywalizacji przystąpiły klasy V i VII.

Zmagania sportowe, kulinarne oraz zadania sprawdzające wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania poprzedziło przygotowanie filmów, które prezentują przygotowanie zdrowej potrawy.

Pierwsza konkurencja – 3 osobowy zespół miał za zadanie w czasie zmagań przygotowań zdrową kanapkę oraz sałatkę, omówić jej składniki, jak również podać nazwy przygotowanych dań.

Druga konkurencja  polegała na najszybszym na napompowaniu balonu, w taki sposób, aby pękł. Zwiększając pojemność płuc poprawia się wytrzymałość organizmu. Nadmuchiwanie i opróżnianie balona jest jednym z ćwiczeń zwiększającym pojemność płuc.

Trzecia konkurencja sprawdzała wiedzę z zakresu znajomości roli witamin oraz produkty, w których się znajdują.

Czwarta konkurencja sprawnościowa, polegała na jak najszybszym pokonaniu toru przeszkód.

Piąta konkurencja dotyczyła znajomości piramidy zdrowego odżywiania, należało przyporządkować produkty do odpowiednich poziomów piramidy.

Szósta konkurencja – Zadaniem uczniów było zaprezentować ćwiczenia sportowe wzmacniające pracę odpowiednich partii ciała ludzkiego.

Siódma konkurencja sprawdzała znajomość prawidłowego obliczenia wskaźnika masy ciała BMI.

Ósma konkurencja Zespoły uczniów rozwiązywały krzyżówkę dotyczącą zasad zdrowego odżywiania.

 

Klasa Vc – „Żyj smacznie i zdrowo”

klasa Vb „Żyj smacznie i zdrowo”

Klasa Va „Żyj smacznie i zdrowo”