Zajęcia Pozalekcyjne Dla Uczniów SP 6
w  roku szkolnego 2017/2018

 

 

Zajęcia szachowe

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania Prowadzący Termin  Czas trwania zajęć  Sala
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla kl. VII Katarzyna Kowalczyk czwartek (co drugi tydzień) 8.00 – 8.45 108
Koło religijne dla kl. II b Małgorzata Kubalska środa 12.55 – 13.40 109
Koło religijne dla kl. IV Małgorzata Kubalska czwartek (co drugi tydzień) 13.50 – 14.35 109
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla kl. V Dorota Mularczyk piątek 13.50 – 14.35 13
Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla kl. V b i V c Ewa Sołoducha czwartek 13.50 – 14.35 121
Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla kl. VII b Ewa Sołoducha środa 14.45 – 15.30 121
Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla kl. VI Ewa Orzechowska czwartek 14.45 – 15.30 14
 zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów klasy 4d

zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów klasy 5a i 5d

Elżbieta Mojsa  czwartek

poniedziałek

14.45 do 15.30

14.45 do 15.30

226
Warsztaty plastyczne – „Kocham tworzyć” Halina Lichograj czwartek 14.45 – 15.30 11
Zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych dla kl. IV – VII Bogdan Wójcik wtorek

piątek

14.45-15.30

12.55-15.00

17
Zajęcia wyrównujące wiedzę Prowadzący Termin  Czas trwania zajęć Sala
Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla kl. V

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów wszystkich klas piątych

Dorota Mularczyk

Ewa Sołoducha

poniedziałek

piątek

14.45 – 15.30

13.50 do 14.35

123

120

   Zajęcia wynikające z udzielanej w szkole ppp Prowadzący Termin  Czas trwania zajęć Sala
Zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl. IV Jolanta Horbowiec czwartek (co drugi tydzień) 14.45 – 15.30 14
Zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl.Vb Ewa Sołoducha piątek 8.55 – 9.40 121
Zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl.Vc Ewa Sołoducha piątek 13.50 – 14.35 121
Zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl.VI Ewa Orzechowska czwartek 15.45 – 16.25 14
Zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl.VI Mirosława Steckiewicz środa (co drugi tydzień) 15.30 – 16.15 121

Zajęcia dodatkowe wyrównujące wiedzę –  Aneta Bogucka –  sala 110  – poniedziałek godz. 8.00
Zajęcia dodatkowe  rozwijające wiedzę   –  Aneta Bogucka –  sala 110  – czwartek 14.35

Zajęcia dodatkowe z matematyki – Beata Czerwińska–  czwartek lub piątek (co 2 tygodnie) klasa 7 godz 8.00 sala 126

 



ZESTAWIENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KOŁO NAUKOWE BYĆ JAK IGNACY

KOŁO NAUKOWE BYĆ JAK IGNACY



ZESTAWIENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w ROKU SZKOLNYM 2015/2016