Podczas lekcji przyrody „Formy terenu”, uczniowie klasy 4b w celu lepszego zrozumienia pojęć takich jak dolina,  kotlina, równina,  pagórek, wzgórze i góra przedstawiali wyżej wymienione formy terenu za pomocą  piasku. Natomiast na podsumowanie zajęć wykonywali zadania utrwalające na tabletach.

Aneta Bogucka