Podziękowania za udział
w Światowych Dniach Tabliczki Mnożenia